v-con.cz

Reference

Staňkov, lávka přes Radbuzu

10/2016 – Studie, DUR+DPS, RDS + VTD – Staňkov, lávka přes Radbuzu

Klient: Město Staňkov

Lávka se nachází v samém centru obce, kterou řeka Radbuza protíná a rozděluje na dvě části. Lokalitu lze charakterizovat jako mělké údolí, částečně s městskou zelení, částečně v zastavěném území. Umístění lávky kopíruje pomyslnou spojnici mezi dvěma důležitými body v životě města, kostelem a náměstím. Lávka je navržena jako subtilní ocelová konstrukce s železobetonovou mostovkou. Jedná se o ocelový nosník s horním pasem tvaru oblouku a s mezilehlými svislicemi. Na lávku navazují z obou stran železobetonové nástupní rampy.

project details