v-con.cz

Reference

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

06/2014 – Nezávislý přepočet betonážních vozíků pro výstavbu mostu SO 30.33.01

Stavba: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel. km 100,500 – 159,100 pre  traťovú rýchlosť do 160 km/hod., 3. Etapa, SO 30.33.01

Klient: BÖGL a KRÝSL, k.s., Seberíniho 1, 821 03 BRATISLAVA

project details
  • 21.4.2018
  • #